Klassisen nailonkielisen kitaran otelautanauhojen paikat ja satuloiden hienoviritys

Etäisyys yläsatulasta ensimmäiselle nauhalle lasketaan jakamalla mensuuri luvulla 17,81715. Mensuurin ollessa 651,67 mm saadaan ensimmäisen nauhan etäisyydeksi yläsatulasta 36,58 mm. 2. nauhanvälin pituus saadaan jakamalla jäljelle jäänyt kielenpituus edelleen luvulla 17.81715.

Siis (651,67-36,58) / 17,81715 = 34,52. Samalla tavalla jatkaen, jakamalla aina jäljelle jäävää kielenpituutta, saadaan kaikkien nauhojen paikat


Mensuurin 651,67 mm otelautanauhojen paikat ja kompensoinnit


Kun kieltä painetaan otelautaa vasten, kiristyy kieli hieman vapaaseen kieleen verrattuna.

Tämä lisäkiristymisen aiheuttama sävelkorkeuden nousu kompensoitiin lyhentämällä ensimmäistä nauhaväliä. Käytännössä lyhennettiin otelautaa yläpäästä 1,0 mm, ja viilattiin yläsatulaluuhun kunkin kielen kohdalle tarvittava lovi kompensoinnin toteuttamiseksi.

Mitä korkeammalta kieltä painetaan tallaa kohti siirryttäessä, sitä enemmän kieli kiristyy lisää painamisesta johtuen. Tämä kiristyminen kompensoitiinn siirtämällä tallaa taaksepäin niin, että soiva kielenpituus kasvoi laskennalliseen mensuuriin verrattuna.Tallan hienoviritys tehtiin viilaamalla tarvittavia lovia tallan luuhun.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi taulukossa esitetyt kompensoinnit sisältävät myös kielen ominaisjäykkyyden takia tarvittavan lisäkompensoinnin.